logo
0

Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Προστασία προσωπικών δεδομένων
Ο ελεγκτής των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται με σκοπό την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι ο πωλητής.
Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας με τον ελεγκτή

Εταιρεία/όνομα και επώνυμο: ČESKÝ VELKOOBCHOD s.r.o.
Καταχωρημένο γραφείο/Διεύθυνση: Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, Czech Republic
ID Εταιρείας: 24823694
ID ΑΦΜ: CZ24823694
Τηλέφωνο: +420 602 957 602.
E-mail: duzik@ceskyvelkoobchod.cz
Διεύθυνση επικοινωνίας: Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, Czech Republic

Σκοπός επεξεργασίας, πεδίο εφαρμογής προσωπικών δεδομένων και νομική βάση για επεξεργασία
Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι για τους σκοπούς της σύναψης της σύμβασης αγοράς, της μεταγενέστερης εκτέλεσής της (επεξεργασία παραγγελιών, διασφάλιση της αφαίρεσης από την αποθήκευση και παράδοση αγαθών) και της πιθανής επίλυσης δικαιωμάτων από ελαττωματική απόδοση (παράπονα), ο ελεγκτής θα επεξεργαστεί και θα αποθηκεύσει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «GDPR»), τα προσωπικά του δεδομένα στον ακόλουθο βαθμό: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail, αριθμός τηλεφώνου και μέθοδος πληρωμής.
Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι, σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 (a), (b) του GDPR, η εκτέλεση της σύμβασης στην οποία ο αγοραστής είναι συμβαλλόμενο μέρος.
Κατηγορίες παραληπτών/παραλήπτες προσωπικών δεδομένων
Ο ελεγκτής δεσμεύεται να μην παρέχει τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή σε οντότητες εκτός από τους ακόλουθους επεξεργαστές:

α. στον συμβατικό μεταφορέα που επέλεξε ο αγοραστής στο έντυπο παραγγελίας για τον σκοπό της παράδοσης αγαθών, ο κατάλογος των μεταφορέων είναι διαθέσιμος εδώ, και τα δεδομένα θα παρέχονται στον ακόλουθο βαθμό: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο αριθμός;

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτήν την περίπτωση είναι, σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (f) του GDPR, το νόμιμο συμφέρον του ελεγκτή για την εξακρίβωση της ικανοποίησης του αγοραστή από την αγορά από τον ελεγκτή. Αυτό γίνεται μετά από κάθε αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα και μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Ο χειριστής της πύλης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την υποβληθείσα διεύθυνση e-mail αποκλειστικά με σκοπό τη δημιουργία και αποστολή ενός ερωτηματολογίου ικανοποίησης σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του προγράμματος Επαλήθευση από Πελάτες. Ο Αγοραστής μπορεί να αντιταχθεί στην αποστολή ερωτηματολογίων μέσω e-mail του προγράμματος Επαλήθευση από Πελάτες ανά πάσα στιγμή, απορρίπτοντας περαιτέρω ερωτηματολόγια χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο e-mail με το ερωτηματολόγιο. Σε περίπτωση ένστασης, το ερωτηματολόγιο δεν θα στέλνεται πλέον στον αγοραστή.

Χρόνος αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται από τον ελεγκτή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης (επεξεργασία παραγγελιών, διασφάλιση της αφαίρεσης από την αποθήκη και παράδοσης των αγαθών) καθώς επίσης για τη νόμιμη εγγύηση (24 μήνες από την παραλαβή των αγαθών) ή για τη διάρκεια της συμβατικής εγγύησης.

Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με τον Λογιστικό Νόμο, ο Ελεγκτής υποχρεούται να τηρεί λογιστικά έγγραφα και λογιστικά αρχεία (τιμολόγια) για περίοδο 5 ετών η οποία αρχίζει στο τέλος της λογιστικής περιόδου κατά οποία σχετίζονται. Ο ελεγκτής έχει επίσης υποχρέωση βάσει του Νόμου περί Φορολογικής Διαχείρισης να διατηρήσει το τιμολόγιο για 3 χρόνια από το τέλος της φορολογικής περιόδου κατά την οποία προέκυψε η φορολογική υποχρέωση που σχετίζεται με το τιμολόγιο. Το τιμολόγιο περιέχει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΦΠΑ:
Ο Αγοραστής αναγνωρίζει επίσης ότι σύμφωνα με τον Νόμο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο διαχειριστής υποχρεούται να διατηρεί φορολογικά έγγραφα για περίοδο 10 ετών από το τέλος της φορολογικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκτέλεση. Το φορολογικό έγγραφο περιέχει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δικαιώματα του αγοραστή σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα

Ο Αγοραστής αναγνωρίζει επίσης ότι σύμφωνα με τα Άρθρα 15 έως 21 του GDPR έχει το δικαίωμα:

α. να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, λαμβάνοντας επιβεβαίωση από τον ελεγκτή για το κατά πόσον υφίσταται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και, εάν ναι, να έχει πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα και στις πληροφορίες που ορίζονται στο Άρθρο 15 του GDPR,
β. να διορθώσει ανακριβή προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και, επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει ελλιπή προσωπικά δεδομένα, με παροχή πρόσθετης δήλωσης σύμφωνα με το Άρθρο 16 του GDPR,
γ. διαγραφής ("δικαίωμα λήθης"), βάσει του οποίου ο ελεγκτής διαγράφει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον αγοραστή μόλις αυτά δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός εάν υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος για περαιτέρω επεξεργασία τους,
δ. περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις που ορίζονται στο Άρθρο 18 του GDPR,
ε. στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 20 του GDPR,
στ. να αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 21 του GDPR.
Κατόπιν αιτήματος, ο ελεγκτής θα παρέχει στον αγοραστή πληροφορίες σχετικά με τα λαμβανόμενα δικαιώματα του αγοραστή σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα.

Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο είναι το εποπτικό όργανο σε αυτήν την περιοχή, και να υποβάλει καταγγελία σε αυτό το μέρος.

Εγγραφή της εταιρείας Český velkoobchod s.r.o.

στο https://www.uoou.cz/en  με αριθμό 00063273.