logo
0

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση των υποκειμένων τους οποίους αφορούν τα δεδομένα για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών και για σκοπούς άλλων δραστηριοτήτων άμεσου μάρκετινγκ του διαδικτυακού εμπόρου.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
1.1. Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η επιχειρηματική εταιρεία ČESKÝ VELKOOBCHOD s.r.o, με καταχωρημένη έδρα στην Albatrosova 286, 252 42, Jesenice u Prahy, αριθμός ταυτοποίησης: 24823694. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο στην Πράγα, Τμήμα C, Αρ. Αρχείου 177668 (εφεξής ο "ελεγκτής").
1.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας του ελεγκτή είναι τα εξής: Διεύθυνση παράδοσης: Albatrosova 286, 252 42, Jesenice u Prahy, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου duzik@ceskyvelkoobchod.cz, τηλέφωνο +420 602 957 602.
1.3 Ο ελεγκτής δεν όρισε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.
2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2.1. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας που παρέχεται σε αυτόν τον ελεγκτή κατά την έννοια του Άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο (α) του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων όσο αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/EC (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής "ο Κανονισμός").

2.2. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η αποστολή μηνυμάτων επιχειρηματικού τύπου και η πραγματοποίηση άλλων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ από τον ελεγκτή προς εσάς, εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

3.2. Δεν υπάρχει αυτόματη ατομική απόφαση από τον ελεγκτή κατά την έννοια του Άρθρου 22 του Κανονισμού.

4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4.1. Η περίοδος για την οποία τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν από τον ελεγκτή είναι 3 χρόνια, αλλά όχι περισσότερο από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (επεξεργασία για το σκοπό αυτό).

5. ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5.1. Άλλοι παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι άτομα που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ για διαχειριστές, αποκλειστικά με τη συγκατάθεσή σας.

5.2. Ο ελεγκτής δεν σκοπεύει να μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα (σε χώρα εκτός της ΕΕ) ή σε διεθνή οργανισμό.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
6.1 Υπό τους όρους που καθορίζονται στον Κανονισμό, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα από τον ελεγκτή, το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων.
6.2. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που παρέχονται στον ελεγκτή ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ως εξής: Επικοινωνήστε με τον ελεγκτή μέσω email.
6.3. Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβίασε ή παραβιάζει τον Κανονισμό, έχετε, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.
6.4. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση, ούτε είναι απαίτηση που είναι απαραίτητη για τη σύναψη μιας σύμβασης.

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρησης προφίλ, εάν το προφίλ σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ. Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL